Milovať budeš blížneho ako seba samého

Milovať budeš blížneho ako seba samého

Milí členovia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Sú to už skoro 2 mesiace od začiatku pandémie, , kedy boli prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19. Vďaka rýchlym a razantným opatreniam vlády...
Protiprávne kroky generálneho presbyterstva

Protiprávne kroky generálneho presbyterstva

Na svojom poslednom zasadnutí dňa 8. 4. 2020 prijalo generálne presbyterstvo ďalšie uznesenie, ktoré je protiprávne a je v rozpore s platnými cirkevnoprávnymi predpismi.  Uznesenie č. 35-2/2020: Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku poveruje...
Služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci

Služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci

Milí Bratia, milé sestry, pripravili sme pre Vám služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci, 26. apríla 2020 z Evanjelického a. v. chrámu Božieho Devičany, ktoré si môžete pozrieť na na našom youtube kanále. Kazateľom slova Božieho: Mgr. Ján Ľachký Liturgia: PeadDr....
Od pochybností k viere

Od pochybností k viere

1. nedeľa po Veľkej noci 24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25 Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie...