Milovať budeš blížneho ako seba samého

Milovať budeš blížneho ako seba samého

Milí členovia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Sú to už skoro 2 mesiace od začiatku pandémie, , kedy boli prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19. Vďaka rýchlym a razantným opatreniam vlády...
Protiprávne kroky generálneho presbyterstva

Protiprávne kroky generálneho presbyterstva

Na svojom poslednom zasadnutí dňa 8. 4. 2020 prijalo generálne presbyterstvo ďalšie uznesenie, ktoré je protiprávne a je v rozpore s platnými cirkevnoprávnymi predpismi.  Uznesenie č. 35-2/2020: Generálne presbyterstvo Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku poveruje...
Od pochybností k viere

Od pochybností k viere

1. nedeľa po Veľkej noci 24 Tu však Tomáš, jeden z dvanástich, prímenom Dvojča, nebol s nimi, keď Ježiš prišiel. 25 Povedali mu teda ostatní učeníci: Videli sme Pána! Ale on im odpovedal: Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie...