Milí Bratia, milé sestry, pripravili sme pre Vám služby Božie na 2. nedeľu po Veľkej noci, 26. apríla 2020 z Evanjelického a. v. chrámu Božieho Devičany, ktoré si môžete pozrieť na na našom youtube kanále.
Kazateľom slova Božieho: Mgr. Ján Ľachký
Liturgia: PeadDr. Anna Ľachká