Prvá adventná nedeľa

Prvá adventná nedeľa

Biblický príhovor na 1. adventnú nedeľu Na dnešnú 1. adventnú nedeľu si pre nás výklad slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr Ľubica Sobanská. Základom jej biblického príhovoru bol text z knihy proroka Zachariáša 9, 9 –...
Tvoj príchod

Tvoj príchod

1. adventná nedeľa Tvoj príchod, Kriste, pomôž múdro čakať, nedať sa mýliť, ani sa neľakať. Znamenie konca vidieť okom viery, verne Ti slúžiť ako sluha bdelý. Amen. „Potom vyšiel Ježiš z chrámu a odchádzal. I pristúpili k Nemu Jeho učeníci, aby Mu ukázali budovy...
Radujte sa

Radujte sa

„Ale nie z toho sa radujte, že sa vám duchovia poddávajú; radujte sa radšej, že vaše mená zapísané sú v nebesiach.“ L 10, 20
Spomíname na Júliusa Peržeľa

Spomíname na Júliusa Peržeľa

Spomíname na Júliusa Peržeľa Sedemnásteho novembra 2023 sme sa rozlúčili s dlhoročným dozorcom a presbyterom, aktívnym členom Cirkevného zboru ECAV na Slovensku Michalovce. Dlhé roky pôsobil aj ako člen zborového spevokolu. S láskou a úprimnou vierou až do svojej...