Budete žiť

Budete žiť

„Ešte máličko, a svet ma viac neuvidí, ale vy ma uvidíte, pretože ja žijem aj vy budete žiť.“ J 14, 19