Svätá Trojica

Svätá Trojica

Biblický príhovor na Svätú Trojicu V dnešnú nedeľu slávime sviatok Svätej Trojice. Základom kázne slova Božieho, ktorou nám poslúžila evanjelická a. v. farárka Mgr. Lívia Mojzsisová, bol biblický text z listu apoštola Pavla Rímskym 11, 33 –...
Božia milosť

Božia milosť

Svätá Trojica „Ó, hlbokosť bohatstva, múdrosti a známosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho. Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom? Alebo kto prv dal Jemu, aby mu bolo treba odplatiť? Lebo z Neho, skrze Neho a pre Neho...
Noc kostolov 2023

Noc kostolov 2023

Noc Kostolov 2023 Tradičné každoročné podujatie „Noc kostolov“ sa tento rok uskutoční v piatok večer 2. júna. Na Slovensku pôjde už o 13. ročník podujatia, ktorého cieľom je otvoriť chrámy širokej verejnosti. „Po svetle dňa totiž nasleduje noc ale...
Modlitba za dieťa

Modlitba za dieťa

Modlitba za dieťa Pár krásnych jarí nám pred očami klíčia. Kým ľudský údel zložia do hlávky. Nechodia – bežia, nehovoria – len kričia. A vybuchujú – živé prskavky. Detičky ľudí, škovránky v Božom poli. Čože to pijú z Jeho stupaje? Že pod ich košieľkou čo bolí, dvakrát...
ČCE povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

ČCE povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia

Českobratská cirkev evangelická povolila požehnanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia Liberálno-progresívne hnutia už aj v našom stredoeurópskom regióne postupne zavádzajú agendu, ktorá mení a deformuje pôvodné náboženské, kultúrne a morálne princípy spoločnosti. Pod...