Veľký zisk

Veľký zisk

Vstúpenie Krista Pána na nebo  Ježiš pristúpil k nim a povedal im: Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Mt 28,18 Ajhľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Mt 28,20b Milé sestry a bratia! Zvláštnym spôsobom prišiel Pán Ježiš na zem a zvláštnym spôsobom...
Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia

Čistá schizofrénia Nedávno som v EPsT čítal článok o odvolaní čestného a spravodlivého človeka Martina Michaelisa z funkcie predsedu Durínskeho spolku. Článok je podaný veľmi tendenčne, a iba minimálne sa venuje dôvodom odvolania predsedu, ktoré súviseli s jeho...
K voľbám, nevoľbám

K voľbám, nevoľbám

K voľbám, nevoľbám Právo voliť a byť volený, ukázalo aj tohto roku pri voľbách na post generálneho dozorcu nespokojnosť evanjelikov s daným stavom riadenia v cirkvi. „Previerky” na kandidačných poradách mali umožniť voľnú cestu k voľbám len členom kandidačnej porady....
Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé?

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé?

Jak ukázat křesťanství jako přitažlivé? K napsání tohoto příspěvku mne přivedl trefný článek Michaela Martinka, kde autor mj. glosuje, že „lidé hledají spiritualitu, tedy duchovní zakotvení, které by dávalo smysl jejich životu; a církve jim místo toho...