Modlite sa

Modlite sa

„Preto vám hovorím: Verte, že dostanete všetko za čo sa modlíte a za čo prosíte. Budete to mať.“ Mk 11, 24
Počúvajte

Počúvajte

„Vtedy spravodliví zaskvejú sa sťa slnko v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nech počuje.“ Mt 13, 43
Druhá slávnosť svätodušná

Druhá slávnosť svätodušná

Biblický príhovor na 2. slávnosť svätodušnú Na 2. slávnosť svätodušnú nám poslúžila výkladom slova Božieho evanjelická a. v. farárka Mgr. Anna Debnárová. Ako základ kázne poslúžil biblický text z prvého listu apoštola Pavla Korintským 2, 12 – 16...