Postoj obete

Postoj obete

Postoj obete má svoj pôvab: Zabezpečuje súcit, zaisťuje obdiv (a to sa týka celých národov a kontinentov, rovnako ako i jednotlivcov). Nech je už naša situácia akokoľvek biedna, neobviňujme, prosím, nič a nikoho – dejiny, vládu, nadriadených, rasu, rodičov, mesačnú...
Premoženie zlých mocností

Premoženie zlých mocností

3. pôstna nedeľa Vďaka, Kriste, Tvoje rany otvorili do večnosti brány, Tvojím svätým umučením stali sme sa ľudom vykúpeným. Amen. „A jeden zo zločincov, ktorí tam viseli, rúhal sa Mu [a hovoril]: Či nie si Ty Kristus? Zachráň seba i nás! Ale druhý ho zahriakol: Ani ty...
Dr. Martin nám odkazuje

Dr. Martin nám odkazuje

RÍM A JEHO PRISLUHOVAČI NEMÔŽU BYŤ SUDCAMIČo je to? Či nemajú právnikov, či sa všetci zbláznili a vo všetkom zošaleli? Naši právnici, ako aj rozum dá, hovoria, že nikto nemôže byť sám sebe sudcom. A ešte dôraznejšie je to zakázané našou Knihou, Svätým...
Financovanie ako skúška viery

Financovanie ako skúška viery

Na tému financovania už bolo napísaných viacero článkov, avšak často nevystihujú podstatu témy alebo uvádzajú nesprávne údaje, či už z dôvodu slabého poznania problematiky, alebo so zámerom manipulácie evanjelickej verejnosti. To sa prejavuje najmä v tom, že niektoré...