Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na dnešnú 9. nedeľu po Svätej Trojici, 9. augusta 2020 vám prinášame Biblický príhovor z pera evanjelického a. v. farára Mgr. Mareka Tomčíka.
Hospodin uprostred nás

Hospodin uprostred nás

9. nedeľa po Svätej Trojici „Potom sa celý zbor Izraelcov podľa Hospodinovho rozkazu postupne pohol z púšte Sín a utáborili sa v Refidíme, kde nebolo vody pre ľud. Ľud sa hádal s Mojžišom: Dajte nám vodu, aby sme sa napili. Mojžiš im odpovedal: Prečo sa so mnou...
Biblický príhovor

Biblický príhovor

Na 8. nedeľu po Svätej Trojici, 2. augusta 2020 vám prinášame Biblický príhovor z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr Ján Meňky.  
Úpadok

Úpadok

8. nedeľa po Svätej Trojici „Keď sa mu srdce povýšilo a zatvrdlo, takže sa spurne správal, bol zosadený zo svojho kráľovského trónu a bola mu odňatá jeho sláva.“ Daniel 5, 20 Od pádu Adama a Evy v rajskej záhrade sa ľudia každej vekovej kategórie búria proti...