Rozklad ECAV

Rozklad ECAV

Okrádanie cirkevných zborov  zakrýva hlbší význam, a to rozloženie ECAV Nie je nič neobvyklé, že v ťažkých časoch sa vždy nájde niekto, kto zneužije jednotlivca a oberie ho o to, čo má. Aj celé skupiny cielene okrádajú a oberajú ľudí o ich dedičstvo, majetok. Deje sa...
Biblický príhovor na 1. nedeľu po Zjavení

Biblický príhovor na 1. nedeľu po Zjavení

Na dnešnú prvú nedeľu po Zjavení si pre nás pripravila biblický príhovor evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová. Základom zamyslenia je biblický text z druhého listu apoštola Pavla Korintským, zo 6, 14 – 18 a 7,...
Svedectvo

Svedectvo

1. nedeľa po Zjavení Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca a od Pána a Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen Ak prijímame ľudské svedectvo, Božie svedectvo je väčšie, lebo Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. Kto verí v Syna Božieho, má svedectvo v sebe;...
Začiatok Kristovho života

Začiatok Kristovho života

Zjavenie Krista Pána „Hospodin svoju spásu oznámil, zjavil svoju spravodlivosť očiam národov.“ (Ž 98, 2) Evanjelium podľa Matúša sa nezačína všeobecne známymi udalosťami týkajúcimi sa Ježišovho narodenia, ako sú hviezda, anjeli, pastieri, mudrci či maštaľ, ale siaha...