Záznam služieb Božích k 3. nedeli pôstnej

Záznam služieb Božích k 3. nedeli pôstnej

Keďže nie je možné sa túto nedeľu 15. marca 2020 stretnúť osobne na službách Božích, pozývame vás sledovať záznam k 3. nedeli pôstnej z CZ ECAV Michalovce, ktorý bude zverejnený na našom youtube kanále. AsloZ evanjelickej a. v. cirkvi na Slovensku Kazateľom slova...
Odloženie termínu konania verejného zhromaždenia

Odloženie termínu konania verejného zhromaždenia

Milí bratia a sestry, vzhľadom k vážnej situácii ako v Európe, tak aj v celom svete, a tiež v kontexte prijatých preventívnych opatrení národných vlád v súvislosti so šírením koronavírusu – Covid19, sme sa rozhodli pripravované verejné zhromaždenie presunúť na...
Otvorený list Dozornej rade Tranoscia, a. s.

Otvorený list Dozornej rade Tranoscia, a. s.

Vážení členovia Dozornej rady Tranoscia, a. s., Obraciame sa na Vás v zmysle § 197 a nasl. zákona č. 513/19991 (Obchodný zákonník) ako akcionári Tranoscia, a. s., ktorí so znepokojením sledujú vývoj tejto spoločnosti. Tranoscius, a. s., ktorý má vyše 120-ročnú...
Chceme vás ubezpečiť, že stojíme na vašej strane

Chceme vás ubezpečiť, že stojíme na vašej strane

Podporu michalovskému farárovi Jánovi Meňkymu a celej Asociácii slobodných zborov vyjadrujú aj predstavitelia cirkví v zahraničí. Jedným z nich je Martin Michaelis, predseda Spolku farárov Durínska, predseda zastúpenia farárov v Evanjelickej cirkvi stredného Nemecka a...