Cirkev je spoločenstvo

Cirkev je spoločenstvo

Aj v novom roku vám prinesieme sériu rozhovorov na rôzne aktuálne témy a dianie na Slovensku a vo svete, v našej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku aj mimo nej. Našou snahou je osloviť ľudí rôznych vekových kategórií, vzdelania, veku, laikov aj duchovných v...
Kde chýbajú peniaze a odkiaľ ich vziať?

Kde chýbajú peniaze a odkiaľ ich vziať?

V tomto článku by sme radi nadviazali na predchádzajúci príspevok s názvom “Plán činnosti GHV: dane, dane, dane”. V ňom sme naznačili, že Generálny hospodársky výbor (GHV) sa na základe predloženého návrhu plánu činnosti mení z pôvodne poradenského a kontrolného...
Sluha Hospodinov

Sluha Hospodinov

1. nedeľa po Zjavení Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt...
Vidím, Pane, že si prorok.

Vidím, Pane, že si prorok.

Zjavenie Krista Pána mudrcom Vidím, Pane, že si prorok. J 4, 19 Bratia a sestry v Pánovi! Miesto úvodu na tento sviatok misie a zdieľania moja prosba aj k Vám. Včera mi poslala SMS jedna sestra s prosbou o modlitby pre jej ťažko chorú matku. Rozposlal som jej prosbu...