Tretia nedeľa po Zjavení

Tretia nedeľa po Zjavení

Biblický príhovor na 3. nedeľu po Zjavení Na tretiu nedeľu po Zjavení, si pre nás biblický príhovor pripravila Mgr. Anna Debnárová, evanjelická a. v. farárka. Základom kázne je text z evanjelia podľa Jána 4, 5 – 14.
Neopúšťaj nás!

Neopúšťaj nás!

3. nedeľa po Zjavení Suspírium: Pozdvihujem si oči k vrchom: Odkiaľ mi príde pomoc? Od Hospodina moja pomoc, ktorý učinil nebo i zem. Amen. Ž 121, 1 – 2 „Ak naše viny svedčia proti nám, zasiahni, Hospodine, pre svoje meno, lebo nesčíselné sú naše...
Druhá nedeľa po zjavení

Druhá nedeľa po zjavení

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Zjavení Na druhú nedeľu po Zjavení nám slovom Božím poslúžila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková. Základom príhovoru bol biblický text z evanjelia podľa Jána 1, 43 –...
Povinnosť lásky

Povinnosť lásky

Povinnosť lásky „Láska nech je bez pokrytectva! Zošklivujte si zlé, pridŕžajte sa dobrého! Naklonení v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti, nebuďte leniví v horlivosti, duchom vrúcni, slúžte Pánovi; veseľte sa v nádeji, v súžení buďte trpezliví, v...
Cirkev podnika stále rovnako – nevýhodne

Cirkev podnika stále rovnako – nevýhodne

Cirkev podnika stále rovnako – nevýhodne Vo viere žiť – alebo o nej iba hovoriť? Cirkevná budova s poradovým číslom 1. na Svoradovej ulici má za sebou bohatú cirkevnú históriu. Celých deväť rokov bola táto budova jednou z najdôležitejších v ECAV, keďže bola...