Nadýchnem sa

Nadýchnem sa

Nadýchnem sa Nadýchnem sa, je mi dobre. Nič mi dušu neťaží. Láska svätá, dobrá, Božia, ona mi ju ustráži. To, že dýcham, JEMU vďačím, v dychu cítim JEHO dlaň, ktorou hladí moju dušu, srdce teší plné rán. Nadýchnem sa, je mi dobre, vždy Ho blízko seba mám. NÍM sa...
Porušovanie cirkevnoprávnych predpisov

Porušovanie cirkevnoprávnych predpisov

Dobrý deň, bratia a sestry, som veľmi rád, že môžem aspoň takto vyjadriť svoj postoj. Býval som dlhoročným presbyterom nášho cirkevného zboru a konventuálom na seniorálnom konvente v Považskom senioráte. Kedysi terajší senior Ján Ochodnický navrhol, aby vznikol...
Jákobov boj

Jákobov boj

1. nedeľa po Veľkej noci „Ešte tej noci vstal, vzal svoje obidve ženy i obe slúžky aj svojich jedenásť synov a prekročil brod na Jabboku. Vzal ich a prepravil cez potok; prepravil aj všetko, čo mal. Jákob však zostal sám, a nejaký muž s ním zápasil, kým nevyšla...