Služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Služby Božie na 19. nedeľu po Svätej Trojici

Milí bratia, milé sestry na 19. nedeľu po Svätej Trojici, 18. októbra 2020 Vám prinášame Služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku. Kázňou slova Božieho nám poslúžil brat farár Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v....
Viera bez skutkov je mŕtva

Viera bez skutkov je mŕtva

19. nedeľa po Svätej Trojici   Žehnaj, Kriste, svojmu slovu, zapáľ v srdciach vieru znovu, zasej v myseľ lásky semä, čo si domov odnesieme. By sme žili, jak sa sluší, ku spaseniu našich duší a raz tam, v tej veľkej chvíli, u Teba sa veselili. Amen. „Lebo ak...
Najväčšie prikázanie

Najväčšie prikázanie

Dr. Martin Luther Kázeň na 18. nedeľu po Svätej Trojici „Keď farizeji počuli, že umlčal sadukajov, zišli sa a jeden z nich, znalý zákona, pokúšal Ho touto otázkou: Majstre, ktoré je veľké prikázanie v zákone? Odpovedal mu: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým...