Večný život

Večný život

„A to je večný život, aby poznali Teba jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ J 17, 3
Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru

Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Kálnica Slávnosť vzniku nového cirkevného zboru sa nedeje často. Naposledy v Považskom senioráte vznikol cirkevný zbor pred viac ako tridsiatimi rokmi v Topoľčanoch, ktoré sa oddelili od Nitrianskej Stredy. Tak ako...