Biblický príhovor k 1. nedeli po Svätej Trojici

Biblický príhovor k 1. nedeli po Svätej Trojici

Milí bratia, milé sestry aj na 1. nedeľu po Svätej trojici – 14. júna 2020  Vám prinášame Biblický príhovor, z Evanjelického a. v. chrámu Božieho v Michalovciach. Slovom Božím nám dnes poslúži evanjelický a. v.  farár Mgr. Ján...
Zodpovednosť a sloboda

Zodpovednosť a sloboda

Prvá nedeľa po Svätej Trojici My, Bože, chceme zbožne žiť, hriechu sa chrániť, Teba ctiť. Ó, chráň nás zloby, bezbožnosti za Kristom veď nás cestou cnosti. Amen  „V tom čase nebolo kráľa v Izraeli, každý robil čo chcel za správne. Amen“ Sudcov 17, 6 Dnešnou nedeľou...
Služby Božie Svätá Trojica

Služby Božie Svätá Trojica

Aj v túto sviatočnú nedeľu 7. júna 2020, sviatok Svätej Trojice vám prinášame služby Božie z evanjelického a. v. chrámu Božieho v Merníku. Kazateľom slova Božieho je zborový farár Mgr. Peter Soták.  
Správa Revíznej komisie

Správa Revíznej komisie

Správa Revíznej komisie Asociácie slobodných zborov ECAV na Slovensku za rok 2019 Revízna komisia vykonala kontrolu účtovníctva za rok 2019, ktorá bola zameraná na správnosť účtovania jednotlivých položiek ale tiež úplnosť príjmových a výdavkových dokladov...