Tretia nedeľa po Veľkej noci

Tretia nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 3. nedeľu po Veľkej noci Na 3. nedeľu po Veľkej noci si pre nás biblický príhovor pripravila, evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková. Ako základ dnešného zamyslenia poslúžil biblický text z evanjelia podľa Jána 17, 20 –...
Druhá nedeľa po Veľkej noci

Druhá nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 2. nedeľu po Veľkej noci Na 2. nedeľu po Veľkej noci si pre nás biblické zamyslenie pripravil evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega. Základom kázne bol biblický text z evanjelia podľa Jána 10, 11 – 14...
Prvá nedeľa po Veľkej noci

Prvá nedeľa po Veľkej noci

Biblický príhovor na 1. nedeľu po Veľkej noci Na 1. nedeľu po Veľkej noci si pre nás výklad Slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová. Základom jej príhovoru bol biblický text z prvej knihy Mojžišovej 32, 23 –...
Druhá slávnosť veľkonočná

Druhá slávnosť veľkonočná

Biblický príhovor na 2. slávnosť veľkonočnú Na 2. slávnosť veľkonočnú si pre nás výklad Slova Božieho pripravila evanjelická a. v. farárka ThDr. Eva Juríková. Základom zamyslenia bol biblický text z prvého listu apoštola Pavla Korintským 5, 7 –...
Prvá slávnosť veľkonočná

Prvá slávnosť veľkonočná

Služby Božie – 1. slávnosť veľkonočná V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Merník sme pre vás na 1. slávnosť veľkonočná pripravili služby Božie. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr. Peter...