Biblický príhovor na 1. nedeľu po Veľkej noci

Na 1. nedeľu po Veľkej noci
si pre nás výklad Slova Božieho pripravila
evanjelická a. v. farárka Mgr. Erika Kaňuchová.
Základom jej príhovoru bol biblický text
z prvej knihy Mojžišovej 32, 23 – 31.