Dobrý pastier

Dobrý pastier

2. nedeľa po Veľkej noci „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier život kladie za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastier, a ovce nie sú jeho, keď vidí prichádzať vlka, opúšťa ovce a uteká, a vlk ich chytá a rozháňa; nájomník uteká, pretože je nájomník, a nedbá o ovce. Ja...
Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby

Späťvzatie žaloby V tomto článku vám prinášame náš pohľad na jeden súdny spor, ktorý sa začal a skončil. Vopred upozorňujeme na to, že hodnotíme len vzťah žalovaného, ktorým v tomto prípade bola ECAV a Tranoscius, voči jednému zo žalovaných, a to voči Asociácii...
Demagógia našich biskupov

Demagógia našich biskupov

Demagógia našich biskupov Ide o ťažký omyl či demagógiu našich biskupov, keď tvrdia, že: Od úrovne cirkevných zborov až po generálnu cirkev sa uprázdnené miesta cirkevných predstaviteľov a funkcionárov obsadzujú prostredníctvom kandidačných porád, ktorých cieľom je...
Regionálni vodcovia a autority

Regionálni vodcovia a autority

„Regionálni vodcovia a autority“ 1. Prečítal som si pozorne Vyhlásenie k voľbám od Zboru biskupov ECAV na Slovensku, a prvé, čo v mojich ušiach a luteránskej duši „zaškrípalo“, bol news speak – nové pojmoslovie zavádzané do ECAV. Dvakrát sa vo vyhlásení opakujú slová...
Výzva k pokračovaniu neprávostí

Výzva k pokračovaniu neprávostí

Výzva k pokračovaniu neprávostí Zbor biskupov 23. 4. 2022 zverejnil výzvu – vyhlásenie k voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. V nej sa snaží reagovať na vyhrotenú situáciu s ďalšími zmanipulovanými voľbami v evanjelickej cirkvi, kde sa dvaja kandidáti...