„Regionálni vodcovia a autority“

1. Prečítal som si pozorne Vyhlásenie k voľbám od Zboru biskupov ECAV na Slovensku, a prvé, čo v mojich ušiach a luteránskej duši „zaškrípalo“, bol news speak – nové pojmoslovie zavádzané do ECAV.

Dvakrát sa vo vyhlásení opakujú slová „regionálni vodcovia a autority“. Dokonca regionálni vodcovia a autority s dostatkom múdrosti, prehľadu a skúsenosti. Regionálni „starešinovia“, ktorých dôveru si dokonca majú kandidáti získať.

Slúžim už v ECAV vyše tridsať rokov a pozorne sledujem jej vývoj. Za starých luteránskych čias sa kládol dôraz na službu. Mali sme služobníkov Slova, služby Božie. Veľmi opatrne sa narábalo so slovom vodca. Väčšina evanjelikov znalých Božieho slova i Augsburského vyznania mala jasno v tom, že iba jeden je Vodca a že je zakázané niekoho z ľudí nazývať vodcom. Dodnes učím svojich konfirmandov citovať slová z Evanjelia podľa Matúša na adresu zákonníkov a farizejov, ktorí sa radi nechávali nazývať vodcami, majstrami, autoritami. Ježiš Kristus vtedajším i terajším „vodcom“ odkazuje: „Vy si však nedajte hovoriť: majster!, lebo jeden je váš Majster, a vy všetci ste bratia. A nikomu na zemi nehovorte: otec!, lebo jeden je váš Otec, ten nebeský; a nedávajte si hovoriť: vodcovia!, lebo jeden je váš Vodca, Kristus. A kto z vás je najväčší, nech vám je služobníkom…“

Milý zbor biskupov,

je pre vás Božie slovo ešte autoritou alebo ste už autoritami nad Božím slovom?

P. S. Neviem, či ste výzvu písali vy alebo ste ju len podpísali, ale opakované pojmoslovie vo mne vzbudzujem dojem, že vyhlásenie písala čerstvá absolventka kurzu pre vodcov skupiniek nemenovaného hnutia bez vierouky.

2. Z vyhlásenia som sa dozvedel, že v ECAV nie sme si rovní, tak ako nás poslal k službe evanjelia Ježiš Kristus, tak, ako nás to učí Augsburské vyznanie, že Peter nie je väčšou autoritou ako Pavel, ale že všetci sme si rovní. Kde sa vzali, tu sa vzali „vodcovia a autority“ s veľkými právomocami. Že by hierarchovia? Že by katolícke „béčko“? Návrat do doby pred reformáciou?

„Vodcovia a autority“, ktorí sú aj nad ústavou… Oni môžu odobrať ústavné právo voliť a byť volený kandidátovi splňujúcemu podmienky k voľbe. Oni sú pravda i právo, oni vedia. Oni vedia, čo je dobré a čo je zlé pre ECAV, ktorý kandidát je správny a ktorý nie.

Potešil ma citát zo Skutkov apoštolov: „Preto vyhliadnite spomedzi seba osvedčených mužov…“

Vo vyhlásení sa spomínajú dvaja kandidáti. Jeden, že je krátko pôsobiaci v zborovej funkcii, a druhý, že nemá dôveru zborového presbyterstva. Účelovo sa však  zabudlo na tretieho kandidáta. Brat Imrich Lukáč je osvedčený kandidát. Bol už vo funkcii generálneho dozorcu, je najosvedčenejší zo všetkých kandidátov. Prečo ho nespomínate ako toho, ktorému tiež nebolo umožnené kandidovať?

Vážení „vodcovia a autority“, máte z neho strach, že by dotiahol kauzy do konca, že by narušil vaše kšefty a vašu bohorovnosť a aroganciu.

„Vážení vodcovia a autority“, akú osobnú zodpovednosť ste vyvodili pre seba za to, že ste nechali kandidovať Jána Brozmana? Bolo by od vás pekné, keby ste nám, ktorí nemáme také právomoci ako vy, oznámili, prečo zutekal. Tušil, že sa na to skoro príde? Našla sa štrbinka vo vašej „múdrosti, prehľade a skúsenosti“ a on prekĺzol na kandidátku? Alebo išlo a ide len o peniaze a vôbec vám nevadí mienka cirkevných zborov, to, že ste odišli z ECAV, z jej vierouky a praxe? Stačí vám školenie od jezuitov z Ríma a amatérov z Kompasu? Nikto vás tu nedrží, ak vám prekáža naše vyznanie stojace na hodnotách daných Ježišom Kristom. Všímajte si Jeho slová. Keď On hovorí, hovorí o všetkých. O všetkých, ktorí sú si rovní. Tým, ktorí sa cítili, že sú viac a majú nad ľudom Božím väčšie právomoci, hovorí svoje: „Beda vám…!“ Prijíma hriešnikov, ale týmto hovorí tvrdé: „Beda vám…“

Vo vyhlásení pekne zaznelo, že cirkev je Ježiša Krista, tak sa, prosím, podľa toho aj správajte!

Milí „vodcovia a autority“, proste o dar Ducha Svätého, aby ste nezneužívali Božie slovo, ale snažili sa ho pochopiť a uviesť do svojho života i do života ECAV.

V bratskej láske, rozčúlený, ale i za vás sa modliaci

Mgr. Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

P. S. Čas milosti vám beží… a vo funkciách ešte rýchlejšie. Nezmeškajte. Niektoré šance sa neopakujú…

ilustračné foto: pixabay.com