Kam upierame svoj zrak? 

Kam upierame svoj zrak? 

1. slávnosť veľkonočná „Keď sa faraón približoval, Izraelci pozdvihli oči a videli, že sa Egypťania hrnú za nimi; Izraelci sa veľmi naľakali a volali k Hospodinovi o pomoc. I povedali Mojžišovi: Či nebolo dosť hrobov v Egypte, že si nás vyviedol zomrieť na púšti? Čo...
Prvá slávnosť veľkonočná

Prvá slávnosť veľkonočná

Služby Božie – 1. slávnosť veľkonočná V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Merník sme pre vás na 1. slávnosť veľkonočná pripravili služby Božie. Kazateľom slova Božieho je evanjelický a. v. farár Mgr. Peter...