Služby Božie – 1. slávnosť veľkonočná

V spolupráci s Cirkevným zborom ECAV na Slovensku Merník
sme pre vás na 1. slávnosť veľkonočná
pripravili služby Božie.
Kazateľom slova Božieho je
evanjelický a. v. farár Mgr. Peter Soták.