Vianočné posolstvo znie aj v posledný deň tohto roku!

Vianočné posolstvo znie aj v posledný deň tohto roku!

Vianočné posolstvo znie aj v posledný deň tohto roku! Závierka občianskeho roka „Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán… Sláva na...
V Tvojej ruke sú moje časy

V Tvojej ruke sú moje časy

2. slávnosť vianočná Pamiatka mučeníka Štefana Vzdych slovami žalmistu: „V Tvojej ruke sú moje časy, vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a naháňačov. Rozjasni tvár svoju nad svojím sluhom, zachráň ma svojou milosťou! Ó, Hospodine, nech nevyjdem na hanbu, lebo na Teba...
2. slávnosť vianočná

2. slávnosť vianočná

Biblický príhovor na 2. slávnosť vianočnú Na dnešnú 2. slávnosť vianočnú sme si pre vás pripravili biblický príhovor, ktorým nám poslúžil Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v. farár. Základom kázania slova Božieho je text zo skutkov apoštolov 7,...
Hľadajte najprv kráľovstvo Božie

Hľadajte najprv kráľovstvo Božie

1. slávnosť vianočná „Keď sa Ježiš narodil v judskom Betleheme za čias kráľa Herodesa, ajhľa, mudrci od východu prišli do Jeruzalema a pýtali sa: Kde je ten narodený kráľ židovský? Videli sme totiž Jeho hviezdu na východe a prišli sme sa Mu pokloniť. Keď to počul kráľ...