Na dnešnú 2. slávnosť vianočnú
sme si pre vás pripravili biblický príhovor,
ktorým nám poslúžil Mgr. Peter Soták, evanjelický a. v. farár.
Základom kázania slova Božieho je text zo skutkov apoštolov 7, 56.