Tvoja vôľa

Tvoja vôľa

„Otče, ak chceš, odvráť odo mňa tento kalich; avšak nech sa stane nie moja vôľa, ale Tvoja.“   L 22, 42
Aby vás videli

Aby vás videli

„Varujte sa prejavovať zbožnosť pred ľuďmi preto, aby vás videli; ináč nemáte odplaty u svojho Otca, ktorý je v nebesiach.“  Mt 6, 1