„Preto aj vy buďte pripravení,
lebo Syn človeka príde v hodinu,
o ktorej sa nenazdáte!“

Mt 24, 44