„A Jeho prikázanie je večný život.
Čo teda hovorím, tak hovorím,
ako mi Otec povedal.“

J 12, 50