„A čo vám hovorím,
hovorím všetkým:
Bdejte!“

Mk 13, 36