„Kto je moje telo a pije moju krv,
zostáva vo mne a ja v ňom.“

J 6, 56