„Ani jeden prorok nie je
vzácny vo svojej otčine.“

L 4, 24