Vianočné posolstvo znie aj v posledný deň tohto roku!

Závierka občianskeho roka

„Ale anjel im povedal: Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán… Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“
 L 2, 10. 11. 14

Dnes je Silvester, z milosti Božej sme sa dožili tohto posledného dňa roka 2022. Už na sklonku minulého roka sme tušili, že ten nasledujúci môže byť plný dramatických udalostí, a čo sa týka vypuknutia vojny na našom kontinente, sme ešte dokázali potláčať obavy, že by sa to mohlo naozaj stať. Dnes už vieme, že obavy sa naplnili a čo do hrôz a utrpenia, ešte i prekonali naše zlé predtuchy, keď 24. februára ruské vojská vpadli na Ukrajinu a začali okupovať nič netušiacich pokojamilovných obyvateľov takmer všetkých oblastí východnej Ukrajiny. Táto vojna, ktorú v Ruskej federácii ani vojnou nazvať nesmú, zásadne zmenila globálne politické, vojenské i ekonomické siločiary na svete. Aj iné správy gradovali dramatickosť tohto roka, napríklad krvavé nepokoje v Kazachstane, voľby kongresmanov a guvernérov v Spojených štátoch či napätie okolo Taiwanu. Ak si k tomu pridáme úmrtie významných osobností, ktoré poznal celý svet, ako boli najdlhšie vládnuca britská kráľovná Alžbeta II., bývalý sovietsky prezident Michail Gorbačov alebo japonský expremiér Šinzó Abe, tak máme pocit, že nastala doba ako v tom úsloví: že „dobre už bolo“. Ešteže voľby do našich miestnych a regionálnych samospráv nedopadli najhoršie. Veru, rok 2022 nebol ani zďaleka taký pokojný, ako sme si po pandémii želali.

Pred veľkými sviatkami a na záver roka dávajú kultúrni a cirkevní predstavitelia na známosť svoje názory a usmernenia, a tým sa snažia upokojiť našu frustrovanú spoločnosť. V advente a pred „najkrajšími sviatkami v roku“ sme z úst kazateľov počuli posolstvá o tom, akými by sme mali byť k sebe navzájom, veď takmer každý z nás sa považuje za kresťana, a teda by mal byť nositeľom pokoja a lásky vo svojom okolí.

Nuž si v tento posledný deň odchádzajúceho roka ako kresťania opäť dobre všimnime vianočné evanjelium, lebo v ňom je od samého Pána Boha adresované posolstvo k nám i všetkým ľuďom dobrej vôle. Západní cirkevní otcovia správne zaradili sviatky Božieho narodenia pred koniec občianskeho roka. Boli si vedomí, že zvesť o narodení Božieho Syna má v sebe obrovský náboj pre kresťanov, a tým i pre celú spoločnosť. Slová, ktoré predniesli anjeli a rozšírili betlehemskí pastieri, sú veľmi povzbudzujúce i v našom nepokojnom čase, keď nevieme, ako budú vyzerať budúce dni v nastávajúcom roku. Znejú takto: „Nebojte sa, veď zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu, lebo narodil sa vám dnes v meste Dávidovom Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán.“ Preto: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ (L 2, 10. 11. 14) Toto posolstvo si nedajme ničím zatieniť. Svoj zrak viery si pevne ukotvime na tento odkaz. Tešme sa, že ešte stále žijeme v epoche po prvých Vianociach, v ktorej zvesť o narodení Ježiša Krista, ako aj o Jeho spásnom diele na našej zemi je aktuálna a úplne dostačujúca, aby sa mohli všetci ľudia dobrej vôle radovať z víťazstva dobra nad zlom vo svete.

V tejto postmodernej dobe sme si na Vianoce navešali množstvo všelijakých príkras. Pozeráme sa na ne ako na príležitosť všakovakých radovánok, v ktorých si chceme dosýta užiť. Len si spomeňme: Nemysleli sme viac na to, ako by sme si po materiálnej stránke čo najlepšie zabezpečili všetky dostupné vymoženosti na uspokojeniu svojich potrieb? Veľa ľudí si stále myslí: Čím sú Vianoce bohatšie, tým budú i radostnejšie a spokojnejšie. A ono je to tak aj s naším kresťanstvom. Myslíme si, že stačí mať sa dobre po stránke fyzickej a duševnej. Naše kresťanstvo je až príliš závislé od dostatku všetkého, čo je podľa nás k plnohodnotnému životu nevyhnutné. Na našom kresťanstve akoby svietili len tie vianočné ozdoby. Pomaly, ale isto sa z neho vytratil ten pravý svedecký rozmer a zmysel nášho bytia na svete. Svetu ide o prežitie, a my sa bojíme, že prídeme o svoje pohodlie. Veď prvé Vianoce boli oveľa bohatšie z celkom iných dôvodov. Hoci ich chudoba bola z dnešného pohľadu neznesiteľná, ich nebotyčná hodnota bola v tom, že Mesiáš prišiel k svojmu ľudu, že ho chcel viesť po tej správnej ceste. Pomohol tak nielen svojmu národu, ale aj ostatným národom uvidieť spasenie a vyniesť na výslnie pravdu a spravodlivosť! Prvé Vianoce boli bez pozlátok a okrás, ale vo svojej jednoduchosti boli jedinečne nádherné, lebo uprostred biedy sveta sa narodilo dieťa ako zárodok cirkvi, ktorú nepremôžu ani pekelné brány!

Mnohí sú možno i radi, že rok 2022 sa chýli ku koncu. Bol svedkom brutálneho útoku podlého despotu na pokojného suseda. Bol svedkom prudko rastúcej inflácie a poklesu reálnych príjmov v globálnej kríze životných nákladov. Bol svedkom rastúcich úrokových sadzieb, silného dolára a rozsiahlych problémov so zadlženosťou. Vo svete sa črtajú noví hegemóni svetovej politiky. Už si nemôžeme nahovárať, že rozpory medzi veľmocami nie sú natoľko hrozivé, aby ohrozovali existenciu ľudstva. A to sme sa ešte úplne nezotavili z hrozivých následkov pandémie covidu.

No napriek všetkému: Nebojme sa! Chór anjelov nám aj dnes spieva: „Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle!“ Tento odkaz z neba je aj dnes rovnako aktuálny ako vtedy. V čase narodenia nášho Pána znelo posolstvo pokoja do sveta ovládaného rímskym impériom. Pax Romana bol udržiavaný brutálnou vojenskou silou, napriek tomu bol krehký, vynucovaný obrovskou krutosťou na podmanených národoch. Dnes je naša modrá planéta opäť v existenčnom ohrození, preto sa musíme postaviť despotom, ktorí by chceli uvrhnúť svet do čias temnoty a zúfalstva. V mnohých častiach sveta si nevedia predstaviť život v mieri. Napriek obrovskej snahe zabezpečiť vo svete mier ľudstvo hľadí s obavami do budúcnosti. K tomu si musíme všímať i naše občianske a cirkevné spoločenstvá, ktoré si akoby nanovo hľadajú svoju cestu v tomto svete. No do tohto virvaru nám odkazuje náš Pán a Boh Ježiš Kristus: „Nebojte sa, ja som premohol svet!“

Na Vianoce sme si medzi inými prianiami želali pokojné sviatky. Tušíme, čo nám chýba. To, čo zvestuje posolstvo Vianoc. Ten pravý pokoj, ktorý zavládne medzi ľuďmi, ak sa otvoria Daru nebies, ktorý premieňa ľudské srdcia na nádoby lásky. Zaostrime svoj pohľad na nášho Pána, ktorý je Kniežaťom pokoja, a objavíme silu, ktorá premieňa tento svet. Aby bolo viacej ozajstného šťastia v našich rodinách, spoločenstvách a národoch. Lebo pokoj Boží sa rozhostí v srdci každého človeka, ktorý sa postaví do Jeho šíku za svet bez vojen a zbraní. Aby už raz prišla doba Jeho kráľovstva, ohlasovaná prorokmi aj apoštolmi. Aby ako Kráľ nad národmi vládol jedine On, zvestovaný pastiermi pri narodení, ktorý svojím životom dokázal, že je Spasiteľom sveta. Potom sa budú ľudia dobrej vôle radovať všade: na východe i západe, na severe i juhu, že im dal Pán pokojný život na jedinečne krásnej planéte plnej šťastných ľudí. Amen.

Modlitba:

Večný Bože, Otče duchov, dnes, v posledný deň tohto roku, sa opäť skláňame pred Tvojím majestátom a prichádzame k Tebe ako k milostivému Otcovi v mene Ježiša Krista, aby sme sa posilnili na duchu a potešili z Tvojej nebeskej lásky. Prosíme, utvrď nás v nádeji Tvojho požehnania! Ďakujeme Ti za všetky dobrodenia, ktorými si nás obdarovával každý deň minulého roka. Zvlášť Ti ďakujeme, že si nás ráčil zachovať pri živote, ochraňoval nás od všetkého zla a že sme mohli jesť svoj chlieb v pokoji. Prosíme za tento svet, na ktorom predvádza svoju moc Tvoj i náš nepriateľ, nedaj mu zvíťaziť nad národmi a nevydaj nás napospas jeho záhube. Daj, aby sa národy rozhodli nasledovať učenie Tvojho milého Syna a zvolili si život namiesto smrti, aby raz, keď to uznáš za vhodné, mohol prísť na celej zemi vytúžený mier, ako aj kráľovstvo Tvojho Syna, po ktorom prahnú všetky čeľade zeme. Vo viere, že Ty naplníš všetky prosby svojho ľudu, ktoré sú prednášané podľa Tvojej vôle, Ti vzdávame česť, chválu a ustavičnú vďaku dnes i zajtra, i na veky vekov. Amen.

Mgr. Ján Ondrejčin
evanjelický a. v. farár

Ilustračné foto: unsplash.com