Biblický príhovor na 3. nedeľu po Veľkej noci

Na 3. nedeľu po Veľkej noci
si pre nás biblický príhovor pripravila,
evanjelická a. v. farárka PhDr. Mgr. Barbora Vontorčíková.
Ako základ dnešného zamyslenia poslúžil biblický text
z evanjelia podľa Jána 17, 20 – 21.