Biblický príhovor na 2. nedeľu po Veľkej noci

Na 2. nedeľu po Veľkej noci
si pre nás biblické zamyslenie pripravil
evanjelický a. v. farár Mgr. Radoslav Grega.
Základom kázne bol biblický text
z evanjelia podľa Jána 10, 11 – 14 .