Milí členovia a sympatizanti Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Sú to už skoro 2 mesiace od začiatku pandémie, , kedy boli prijaté opatrenia na zamedzenie šírenia vírusu Covid-19. Vďaka rýchlym a razantným opatreniam vlády predchádzajúcej či súčasnej bolo Slovensko do veľkej miery ochránené pred vplyvom tohto vírusu, a schopné mať tento proces a ochranu vlastných obyvateľov pod kontrolou. Chceme vyjadriť presvedčenie, že tento proces bude rovnako dobre a zodpovedne riadený aj ďalej. Okrem veľmi dôležitej úlohy vlády Slovenskej republiky je to však aj zodpovednosť nás všetkých. Doslova každého jednotlivca, ktorá sa u každého z nás prejavuje tým, ako zodpovedne k tejto situácii pristupujeme. V tejto situácii je zvlášť aktuálne biblické posolstvo z Matúša 22,39 “milovať budeš blížneho ako seba samého”, čo znamená, že nemáme myslieť sebecky iba na seba a svoju bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť našej rodiny, našich kolegov, či všeobecne ľudí, s ktorými sa každodenne stretávame.

Jedna z teórii hovorí, že tí ktorí prvú vlnu nákazy zvládli najlepšie, sú potenciálne najviac ohrození v druhej vlne. Zrejme sa tu počíta s poklesom pozornosti, disciplíny kvôli dobrým výsledkom či zdanlivému ústupu nákazy. Chceme preto všetkých pred takýmto poklesom obozretnosti varovať, a veríme, že aj v týchto teplejších, jarných mesiacoch vydržíme, a tak pomôžeme Slovensku, a teda nám všetkým v tejto náročnej skúške obstáť. Preto aby sme pomohli vytvoriť lepšie podmienky na ochranu rozhodli sme sa aj prostredníctvom Asociácie slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a.v. poskytnúť svojím členom, sympatizantom, ale aj tým, ktorí to najviac potrebujú – lekárom a zdravotníkom pomoc. Za uplynulé dva mesiace sme týmto právnym subjektom resp. fyzickým osobám doručili viac ako:

2000 kusov opakovane použiteľných rúšok
400 kusov ochranných rukavíc
80 litrov dezinfekčných roztokov
40 gélových prípravkov na dezinfekciu rúk
30 dávkovačov na dezinfekčné prípravky

Rovnako plánujeme v tejto pomoci aj ďalej pokračovať. Samostatne chceme spomenúť nielen tú fyzickú starostlivosť, ale najmä tú duchovnú, keď pomáhame s prípravou videoprenosov, ktorých sme za uvedené obdobie pripravili 31, na čo bolo potrebné ich spracovanie v rozsahu viac ako 100 hodín. Chceme poďakovať aj duchovným, ktorí prispeli kázňou, prednáškou či príhovorom, a to či v elektronickej podobe, alebo tiež vo forme vytlačenej kázne, ktoré sa distribuujú priamo do poštových schránok. Sme si vedomí toho, že mnohým chýba pravidelné stretávanie, Slovo Božie či spoločná modlitba. Preto aspoň týmto spôsobom chceme vytvoriť podmienky na stretávanie tých najmenších zborov – rodín, aby sme mohli spoločne počúvať Slovo Božie, ďakovať a chváliť Boha. Zároveň chceme vytvoriť také podmienky, aby čoskoro, keď bude umožnený návrat ľudí do chrámov, boli vytvorené bezpečné podmienky na realizáciu Služieb Božích.

Na záver chceme poďakovať všetkým duchovným, laikom a sponzorom za podporu týchto aktivít, za to, že aj v tejto neľahkej dobe môžeme aspoň touto formou slúžiť nášmu Pánovi, a prinášať ľuďom živé Slovo, pretavené aj do tej praktickej podoby starostlivosti o blížneho.

Asociácia slobodných zborov Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku