Leto ako liek

Naordinovaný liek – more.
V myšlienkach blúdim v tisíckach kníh,
kde ich hrdinovia si balia kufre a vydávajú sa
okúsiť zázrak šumiaceho mora.

Áno, občas nám chýba viac slnka.
Aby nám duše prehrialo. Duše
zmrznuté nemilosrdným bičovaním,
mrazivého severáku sveta, v ktorom žijeme.

Lacný, drahý liek?
Kto spočíta, zhodnotí?
Koľko nás čo stálo. Stojí?
Koľko nás stojí náš život?

Leto ako liek?
Prečo nie?
Nie raz sme zakúsili, že to leto za to stálo.
Pán doktor – prosím si leto.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

Ilustračné foto: TungArt7 z Pixabay