K voľbám, nevoľbám

Aj tohto roku sa pri voľbách na post generálneho dozorcu ukázala nespokojnosť evanjelikov s daným stavom riadenia v cirkvi. „Previerky” na kandidačných poradách mali umožniť voľnú cestu k voľbám len členom kandidačnej porady, teda vopred vyvoleným. Vo voľbách vrchnosť očakávala potvrdenie svojich favoritov. Nestalo sa. Dôvera vedenia k svojim kandidátom nebola naplnená dôverou ľudí v cirkevných zboroch. Napriek propagande a odporúčaniam „svojich“ a napriek zablokovaniu iných kandidátov to nepomohlo. Protekcia nepomohla.

A tak na sociálnych sieťach niektorí potvrdili svoje sklamanie smutným smajlíkom. Iní zase vinu pripisujú ASloZ a dávajú na sociálne siete znevažujúce statusy, avšak nechcú vidieť skutočnú príčinu neúspešných volieb.

Po prvé je to celkový neprajný postoj k evanjelikom. Po druhé osobovanie si práva určovať, kto čo môže a kto nemôže v cirkvi konať, na základe osobných postojov pochádzajúcich zo zlomyseľnosti. A musíme povedať, že aj zo zlých úmyslov k iným. Môže to súvisieť s obavou, že by sa veci v cirkvi mohli zlepšiť. To sa týka aj porušenia práva evanjelikov uchádzať sa o nejakú funkciu, teda práva byť volený. A po tretie, sústavné klamanie a zavádzanie evanjelikov vymyslenými bájkami o „triednom nepriateľovi”. Táto herodesovská skupinka s novým vedením v cirkvi posúva cirkev od základov evanjelickej viery a žitia k iným denomináciám a k chápaniu spolužitia v cirkvi podľa vzoru sektárov.

Stále nižšia účasť voličov by mala trápiť tých, čo sú teraz vo vedení. Ale čo?! Ich to vôbec netrápi. Druhé kolo neúspešných volieb generálneho dozorcu by mohlo byť pre vedenie cirkvi stopkou k pokračujúcemu rozkladu cirkvi a zároveň podnetom na zamyslenie sa nad svojím tvrdohlavým programom likvidácie evanjelikov.

Mimochodom, viete, čo robí ospevované Edukačno-misijné centrum ECAV, chváliace sa školeniami Evanjelizačného strediska, ktoré školí aj laikov po seniorátoch?

Školiteľ Ondrej Kolárovský asi zabudol, čo je úlohou Evanjelizačného strediska, pretože v diskusii sa pýtal na radu od laikov: „Ako by ste sa vysporiadali s ASloZ?“ Mnohí boli prekvapení jeho konaním a kládli si otázku, či malo byť školenie len zásterkou na odsúdenie ASloZ.

O. Kolárovský vedome navádza na nenávisť voči evanjelikom! Podivná to práca evanjelizačného strediska! Ak vedenie cirkvi schvaľuje takéto pestovanie rozbrojov, je za tým ich snaha o odstránenie nepohodlných pomocou všetkých cirkevných organizácií a snaha o to, aby sa nik nezaujímal o to, ako a čo netransparentne konajú v neprospech cirkvi.

Ešte je niekto prekvapený z výsledku volieb? Čo bude nasledovať? Väčšie klamstvá, väčšie podvody, viac chválenia favoritov vedenia či kandidačnej porady? Ďalšie utajovanie do poslednej chvíle?

Ak chce vedenie pokračovať takýmto módom v riadení cirkvi, nech sa nečuduje, že to prekáža mnohým – tým, ktorí to pri voľbách-nevoľbách svojím hlasovaním-nehlasovaním jasne vyjadrili.

Chceme aj touto cestou poďakovať všetkým evanjelikom, ktorí k voľbám prišli a svojím postojom ukázali, ako vnímajú tých, ktorí hanobia evanjelikov a cirkev.

Neochotou komunikovať s evanjelikmi sa vedenie cirkvi zaraďuje k nechceným vodcom, ktorí namiesto Krista potrebujú len svoj fanklub. A to je smutné.

 

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com