ECAV stále bez generálneho dozorcu


V piatok 20. mája 2022 zasadala v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave sčítacia komisia ku voľbám generálneho dozorcu ECAV na Slovensku. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.
O funkciu generálneho dozorcu ECAV sa uchádzali dvaja kandidáti – Peter Gärtner (dozorca LOS) a Renáta Vinczeová (dozorkyňa ZD ECAV).Peter Gärtner získal 35,85 % (4 212) hlasov a Renát Vinczeová získala 46,83 % (5 502) hlasov. Vo voľbách bolo odovzdaných 2 036 (17,33%) neplatných hlasov z celkového počtu 11 750.

Voľby generálneho dozorcu ECAV sa budú teda opakovať.