Výsledky volieb generálneho dozorcu ECAV na Slovensku

Prvé tri septembrové nedele sa v našej ECAV na Slovensku niesli v znamení volebných konventov na uprázdnené miesto generálneho dozorcu. V nich sa o túto pozíciu uchádzali štyria neúspešní kandidáti z predošlých dvoch volebných pokusov. Z 206 441 prihlásených členov ECAV sa volieb zúčastnilo 11 898 členov – 5,76%.

30. septembra 2022 zasadala sčítacia komisia, ktorú tvoria členovia generálneho presbyterstva. Na svojom zasadnutí vyhodnotili výsledky I. kola volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV na SLovensku. Sčítacia komisia, otvorila obálky, ktoré obsahovali výsledky hlasovania konventuálov jednotlivých cirkevných zborov. Po sčítaní hlasov komisia skonštatovala, že ani jeden zo štyroch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Mariána Damankoša podporilo 16,41 % (1962 hlasov) konventuálov. Peter Gärtner získal 14,20 % (1689) hlasov. Ivanovi Trepáčovi vyjadrilo podporu 12,66 % (1506 hlasov) konvetuálov a kandidátke Renáte Vinczeovej dalo vo voľbách svoj hlas 40,80% (4854 hlasov) konventuálov. Vo voľbách bolo odovzdaných 1897 ( 15,94 %) neplatných hlasov z celkového počtu 11.898 vydaných hlasovacích lístkov.

Keď to nejde dverami, tak pôjdeme oknom

Keďže ani jeden z kandidátov nezískal nadpolovičnú väčšinu hlasov, nebol v prvom kole zvolení na miesto generálneho dozorcu. Dvaja kandidáti z najvyšším počtom hlasov postupujú do druhého kola. Postupujú Renáta Vinceová a Marián Damankoš. Zopakujeme si teda voľby z dvomi neúspešnými kandidátmi, z predošlých volebných pokusov. Druhé kolo volieb sa bude v cirkevných zboroch konať v termínoch: 30. októbra, 6. novembra alebo 13. novembra 2022.

Ideme na istotu

V druhom kole spoznáme po viac ako roku a pól, od vzdania sa funkcie Jánom Brozmanom, meno nového generálneho dozorcu. Úspešnému kandidátovi stačí, aby získal o jeden hlas viacej, ako jeho konkurent.

zdroj: ecav.sk
foto: ecav.sk