V pondelok 23. augusta sa v priestoroch Generálneho biskupského úradu v Bratislave zišla Sčítacia komisia, aby vyhodnotila výsledky volieb na uprázdnenú funkciu generálneho dozorcu ECAV. Po spočítaní volebných hlasov komisia konštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov.

Po vyhodnotení hlasovania komisia skonštatovala, že ani jeden z dvoch kandidátov nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov. Dozorcu ŠZS Mariána Damankoša podporilo 46,99 % (5 401 hlasov) konventuálov a dozorcu TUS Ivana Trepáča 38,56 % (4 432) konventuálov. Vo voľbách bolo odovzdaných aj 1 660 neplatných hlasov z celkového počtu 11 493. Štatisticky vzaté najvyšší počet neplatných hlasov odovzdali voliči vo Zvolenskom (26%) a Tatranskom senioráte (24%) – približne každý štvrtý odovzdaný hlas bol neplatný. V Bratislavskom (21%) a Považskom senioráte (20%) bol neplatný približne každý piaty hlas.

Voľby generálneho dozorcu ECAV sa budú teda opakovať. Harmonogram volieb a termín zasadnutia ďalšej Kandidačnej porady, ktorá zostaví novú kandidátku, oznámi Generálne presbyterstvo, len čo nadobudne právoplatnosť zápisnica z jeho posledného zasadnutia. Kým si evanjelici a. v. na Slovensku generálneho dozorcu nezvolia, rozhodnutím Synody bude túto funkciu v zastúpení naďalej vykonávať Renáta Vinczeová, dozorkyňa Západného dištriktu ECAV. Volebné konventy sa budú môcť zvolať podľa toho, ako sa bude aktuálne vyvíjať pandemická situácia.

zdroj: ecav.sk
foto: ecav.sk