Členovia generálneho presbyterstva odložili voľby generálneho dozorcu na neurčito.

Generálni presbyteri na svojom poslednom zasadnutí 29. septembra, ktoré sa konalo na biskupskom úrade západného dištriktu vo Zvolene venovali sa v ďalšom priebehu venovali aj voľbám.

Prerokovali prípravy nových volieb a predložený harmonogram volieb generálneho dozorcu. Prihliadajúc na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu, keď je riziko, že by sa voľby nemohli konať v zmysle tohto harmonogramu vo všetkých cirkevných zboroch, sa uzniesli, že voľby generálneho dozorcu budú vypísané až pri zlepšujúcej sa situácii v súvislosti s pandémiou a obmedzeniami z toho plynúcimi.

Zdroj: ecav.sk