Máme po ďalších voľbách na generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Opäť ani jeden z dvoch kandidátov nedostal od členov ECAV dostatočnú podporu na to, aby zastával jednu z jej najvyšších funkcií

Kritika ostatných

S každým kolom volieb a naťahovaním času sa zvyšuje nechuť k voľbám a klesá záujem veriacich. Namiesto toho, aby sa kriticky zhodnotilo, prečo to tak je, dochádza k výsmechu, osočovaniu, obviňovaniu a označovaniu konkrétnych ľudí za spôsobenie tejto situácie v cirkvi. Nikto sa nepozrie do vlastných radov, na seba, ale radšej ukazuje prstom na iných!

Hľadáme príčinu svojich zlyhaní v iných. Nedokážeme sa pozrieť na svoje konanie a čo takéto konanie spôsobilo. Vieme sa ešte pozrieť na svoje konanie kriticky a s otvorenou mysľou? Alebo nás úplne pohltila pýcha a sebastrednosť dnešnej doby?

Zabudnutá história

ECAV bola vybudovaná na mozoľoch a životoch našich predkov, ktorí sa nebáli postaviť sa za svoju vieru, za svoju cirkev. Dokázali aj z toho mála, čo mali, vybudovať cirkev, ktorá prežila stáročia prenasledovania a útlaku. Vybudovali cirkev, ktorá nám všetkým dala osobnosti, ktoré sa vryli do histórie a pamäti nielen nielen evanjelikov, ale aj celého národa.

Úprimná viera

Pred nejakým časom som absolvoval cestu do Srbska k našim slovenským evanjelikom a. v. Fascinovala ma ich úprimná, nefalšovaná viera a láska, ktorá z nich vyžarovala. Čistá láska k svojej cirkvi a tradíciám v nej. Viera a láska k Bohu, ktorá im dáva silu prežiť v ich súženiach a neľahkých životných podmienkach, v ktorých žijú. Láska, ktorá vytvára úprimný záujem o svoju cirkev a odpor ku všetkým, ktorí by jej chceli uškodiť.

Pýcha predchádza pád

Veľmi rýchlo zabúdame, na akom základe bola postavená naša cirkev, z čoho vzišla: z písma Svätého, z Augsburského vyznania, z viery a lásky k Bohu a jedného človeka k druhému. Ako sa hovorí, „Pýcha predchádza pád“. Pýcha celkom prekryla lásku, a tá sa postupne úplne vytráca. Pýcha, samoľúbosť a osobné ambície jednotlivcov zakrývajú lásku k cirkvi, záujem o jej potreby a hľadanie pravdy. Hľadanie pravdy neznamená označovať jednu stranu za vinníka všetkého. Hľadanie pravdy znamená priznať si, že nie som dokonalý, bezhriešny. Znamená to uznať, že sa stala chyba, a snažiť sa ju napraviť, a nie zakrývať.

Ivan Debnár

ilustračné foto: pixabay.com