505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi

505 rokov obnovy cirkvi Reformácia ovplyvnila všetky stránky života stredovekej spoločnosti. Lutherova reformácia zasiahla nábožensko-cirkevný a teologický, jazykovo-literárny, pedagogicko-výchovný, liturgicko-bohoslužobný aj sociálno-etický život každého jednotlivca....
Pád v dohľade

Pád v dohľade

Máme po ďalších voľbách na generálneho dozorcu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Opäť ani jeden z dvoch kandidátov nedostal od členov ECAV dostatočnú podporu na to, aby zastával jednu z jej najvyšších funkcií Kritika ostatných S každým kolom volieb a naťahovaním...
Bez diskusie

Bez diskusie

Bez diskusie Pred nejakým časom som sledoval na internete diskusiu o aktuálnej situácii s energiami, kde sa na danú tému vyjadrovali viacerí odborníci v danej problematike. Vo viacerých veciach nemali rovnaký názor a nesúhlasili jeden s druhým, no napriek tomu si...
Reformácia a jej podoby

Reformácia a jej podoby

Stredovek je charakteristický tým, že cirkev sa v tomto období odvrátila od pôvodných kresťanských princípov. Proti tomu sa postavilo viacero reformátorov už pred Martinom Lutherom v mnohých častiach Európy. V Anglicku šíril myšlienky nápravy cirkvi Ján Viklef[1],...