Reformácia a jej podoby

Reformácia a jej podoby

Stredovek je charakteristický tým, že cirkev sa v tomto období odvrátila od pôvodných kresťanských princípov. Proti tomu sa postavilo viacero reformátorov už pred Martinom Lutherom v mnohých častiach Európy. V Anglicku šíril myšlienky nápravy cirkvi Ján Viklef[1],...