Politický pastier

Počas posledného víkendu som bol pozvaný na oslavu okrúhlych narodenín. Keďže som nebol vo svojom domácom cirkevnom zbore, využil som možnosť ísť na nedeľné služby Božie v tamojšom zbore.

V rámci nich sa konal volebný konvent a predsedal mu senior, ktorý poslúžil aj kázňou slova Božieho. Bol som však nemilo prekvapený – a podľa odozvy aj časť ľudí, ktorí sa spolu so mnou zúčastnili služieb Božích. Nebudem a ani nechcem hodnotiť kázeň z teologického ani formálneho hľadiska. Nemám na to adekvátne vzdelanie a ani by som si to nedovolil, pretože si vážim prácu farárov.

„Dobrý“ pastier

Témou nedele bol Dobrý pastier. Po prečítaní biblického textu, ktorý slúžil ako základ  kázne, však v podaní seniora nasledovala čisto subjektívna politická interpretácia. Kriticky komentoval výsledky minulotýždňových prezidentských volieb, ktoré nedopadli podľa jeho predstáv.

Svoju frustráciu a znechutenie si ventiloval na kazateľnici. Na záver úvodnej časti kázne položil otázky, či sme spokojní s aktuálnym stavom v štáte a spoločnosti. A či sme spokojní aj so stavom v cirkvi. Po týchto slovách to v kostole zašumelo. Ľudia sediaci za mnou vyslovili komentár: Prečo to ešte aj tu vyťahuje?!

Nechcem komentovať politickú príslušnosť seniora, je to jeho osobná voľba a slobodná vôľa. Najviac ma na tom všetkom vyrušilo a nahnevalo politikárčenie na kazateľnici. Áno, každý má právo na svoj názor, ale osobný názor a riešenie osobnej politickej frustrácie farára na nepatrí na kazateľnicu a do kázne. V súkromí alebo v rozhovoroch nech si každý hovorí, čo chce, ale pred publikom, ktoré si prišlo vypočuť slovo Božie, by mala byť zachovaná určitá forma a obsah. Kazateľ nikdy nemôže vedieť, pred akým publikom stojí, a o to viac, keď nie je vo svojom zbore. Nemôže vedieť, akú odozvu to bude mať a čo spôsobí svojimi slovami.

Pokoj a láska

Spoločnosť je veľmi mediálne a politicky polarizovaná. Ľudia si prestávajú vážiť jeden druhého. Prestávajú počúvať jeden druhého. Nerešpektujú názor iných. Podľa nich je len jedna pravda – tá ich, ktorá je často nekriticky až agresívne podsúvaná druhým aj bez overovania faktov. Navzájom sa všetci obviňujú, urážajú a očierňujú.

Niektorí farári, namiesto toho, aby sa snažili zmierňovať túto situáciu, ju ďalej vyhrocujú a podporujú ďalšie zvyšovanie napätia v spoločnosti aj v cirkvi. Cieľom všetkých nás má byť porozumenie a zmierňovanie tejto situácie. Farári a cirkev by mali ísť príkladom, mali by byť nositeľmi pokoja a lásky medzi všetkými. Základom zdravých vzťahov je porozumenie a ochota diskutovať o problémoch. No v dnešnej dobe sa to nenosí ani v cirkvi.

Čo môže, nemôže?

Po odchode z kostola som dostal otázku: „A to môže toto rozoberať a hovoriť? Spomínaný kazateľ určite nie je jediný, ktorý svoje politické názory káže z kazateľnice. Podľa mňa by si túto otázku mal položiť každý farár. Všetci by sa mali zamyslieť, prečo sú v službe, prečo sa stali farármi a čo je ich poslaním!

Ivan Debnár

Ilustračné foto: Josh Eckstein on Unsplash