Závisť

O psovi a ovci

Pes žaloval pred súdom ovcu ohľadom chleba, ktorý jej údajne požičal. Pretože sa ovca k tomu nepriznávala, pes sa odvolal na svedkov, ktorých mu súd pripustil. Prvý svedok bol vlk, a ten hovoril: Ja viem, že pes ovci požičal chlieb. Druhý svedok, krkavec, na to: Ja som bol aj pri tom. Súd nakoniec riekol  ovci: Ako môžeš takto bez hanby zapierať?! A tak prehrala ovca svoje právo a musela sa v nepríležitostný čas zrieknuť svojej vlny, aby zaplatila za chlieb, ktorý nikdy dlžná nebola.

Poučenie:

Vystríhaj sa zlých susedov alebo buď trpezlivý, keď bývaš spolu s ľuďmi. Lebo ani jeden nepraje druhému dobre; taký je beh sveta.

Dr. Martin Luther

Ilustračné foto: pixabay.com