Pôžitkárstvo

Sviňa na hostine

Lev pozval všetky zvieratá na hostinu, ktorú dal bohato a skvostne pripraviť. Medzi hosťami bola aj sviňa. Keď predkladali výborné jedlá, a ako náleží ich ponúkali, vtedy sa sviňa, zaryjúc rypák do jedál, opýtala: Sú tu aj otruby?

Poučenie: Tak je to s našimi pôžitkármi. Podáva sa im najlepší pokrm, ako je odpustenie hriechov, milosť Božia a večné spasenie; oni však ryjú rypákmi a hľadajú toliare a podobné veci. Tu platí veru príslovie: Svini sa vždy o žaludi (prípadne o otrubách) sníva.

Mravoučné rozprávky Dr. Martina Luthera
Okrem známych teologických spisov a prác, kázní a piesní sa snažil Martin Luther ľudí vychovávať aj poučnými rozprávkami. Niektoré sám napísal alebo preložil a dopísal k nim záverečné poučenie.

Ilustračné foto: pixabay.com