Bratia a sestry!

Osobnosť Martina Luthera ma fascinuje už veľmi dlho. Veľa som premýšľal nad jeho odvahou. Postaviť sa vtedajšej svetskej i cirkevnej moci chcelo veľkú odvahu. Tá moc totiž mala svoje nástroje, ako sa vysporiadať  s neposlušnými, problémy spôsobujúcimi jednotlivcami. Meč, oheň, prepracované metódy mučenia odstraňovali problémových ľudí.

Luther vedel, s kým má do činenia, no keď ho obvinili z husitizmu, priznal sa k nemu, aj keď vedel, ako skončil pred sto rokmi verný svedok pravdy Kristovej Jan Hus, upálený na hranici.  Nestačila len Lutherova tvrdohlavosť, bola to jeho otvorenosť Božiemu slovu a Božiemu Duchu, ktorá mu dávala odvahu a silu stáť pevne a  poznanú pravdu Božieho slova zbabelo neodvolať, aj keď mu išlo život. Nezľakol sa ani pápežskej kliatby.

Závidel som evanjelickým farárom v Česku. Mnohí majú malé zbory a dosť času na štúdium i publikovanie svojich myšlienok. Časť mojej vyše 30-ročnej praxe farára bola poznačená manažérskou činnosťou, zháňaním peňazí, budovaním infraštruktúry – fary, zborového domu, kostola a takmer sedemdňovou službou v zvesti slova Božieho a vo vyučovaní evanjelia.

Spomalená doba, ktorú momentálne prežívame, a dištančné vyučovanie mi vytvorilo priestor, v ktorom som sa dennodenne mohol stretávať s Martinom Lutherom, s jeho postojom k Písmu svätému, s jeho výkladom Biblie Bibliou. Veľmi ma to obohatilo, povzbudilo vo viere i v zápase, ktorý ako kresťan prežívam.

Prajem všetkým, ktorí zoberú do rúk túto knihu s výberom z diela Martina Luthera, podobnú skúsenosť.

Jeho dielo je nadčasové.

„Lebo, hľa, tma kryje zem a temnota národy, ale nad tebou vychádza Hospodin a Jeho sláva sa zjavuje nad tebou.“

Pozdravujem Vás v tomto adventom čase slovami proroka Izaiáša a prajem Vám požehnané Vianoce s Martinom Lutherom.

(Knihu si môžete objednať v internetovom kresťanskom kníhkupectve yzop.sk,  na mobilnom čísle 0918 627 936 alebo emailom na info@yzop.sk)Odkaz Dr. Martina Luthera

Ján Meňky
evanjelický a. v. farár

foto: www.yzop.sk