Bláznovstvo

O kohútovi a perlách.

Kohút sa hrabal na smetisku a našiel jednu cennú perlu. Keď ju zazrel, riekol jej: „Vidíš, ty biedna, ako sama tu ležíš v špine! Keby ťa našiel aspoň kupec, ten by sa ti zaradoval a dostalo by sa ti u neho veľkej cti, ale mne si veru na nič. Ja sa viac poteším jednému zrniečku, alebo červíčkovi, nedám ich ani za všetky perly na svete“.

Poučenie: Táto rozprávka nás poučuje o tom, že mnohé dobré knihy sú bezcenné pre surových a nevzdelaných ľudí. Takí ľudia pohŕdajú múdrosťou, umením a hovoria, že umenie nie je nad chlieb. Rozprávka nás vystríha, aby sme dobré múdrosť a učenie nezatracovali.

Mravoučné rozprávky Dr. Martina Luthera
Okrem známych teologických spisov a prác, kázní a piesní sa snažil Martin Luther ľudí vychovávať aj poučnými rozprávkami. Niektoré sám napísal alebo preložil a dopísal k nim záverečné poučenie.

Ilustračné foto: unsplash.com