Lutherhaus v Eisenachu otvára novú stálu expozíciu „Luther a Biblia“.

V meste Eisenach bola otvorená novovzniknutá stála expozícia „Luther a Biblia“ v rámci jubilejného roku 500. výročia prekladu Biblie Martinom Lutherom do nemčiny.

Stredonemecký krajinský biskup Friedrich Kramer vzdal hold historickému úspechu reformátora Martina Luthera (1483 – 1546) pri odovzdávaní posolstiev z dovtedy mŕtveho jazyka.

Názorne to ukazuje nová stála expozícia. Na interaktívnych multimediálnych prezentáciách môžu teraz hostia vidieť nové aspekty prekladu. Napríklad je prezentovaná história medzinárodného vplyvu Lutherovej Biblie a umiestnená vo vzťahu ku katolíckym prekladom Biblie. Novinkou výstavy je aj zaradenie príbehu najznámejšej Lutherovej piesne Hrad prepevný je Pán Boh náš. Históriu piesne možno teraz sledovať cez päť storočí príkladov. Výstava „Luther a Biblia“ je len jednou z troch atrakcií v rámci jubilejného roku 500. výročia prekladu Biblie do nemčiny.

zdroj:EKM
foto:wikipedia.org