Cirkvi sú povolané byť poslami nádeje a zmierenia

V meste Eisenach v Nemecku sa 6. a 7. októbra konalo stretnutie vedúcich predstaviteľov cirkví západnej a strednej Európy združených vo Svetovom luteránskom zväze. Počas desaťročí od svojho založenia v roku 1947 sa Svetový luteránsky zväz (SLZ) snažil reagovať na výzvy každej doby prostredníctvom holistického poslania „relevantným a včasným“ spôsobom. Stretnutia sa zúčastnilo štyridsať zástupcov z členských cirkví SLZ v regióne, ktorí zastávajú vedúce pozície vo svojich cirkvách, angažujú sa v oblasti ekumenizmu alebo sú členmi Rady SLZ.

Viceprezidentka SLZ pre región strednej a západnej Európy Astrid Kleist privítala po dlhšom čase účastníkov stretnutia osobne. Vo svojom príhovore zdôraznila, že poslaním cirkví je „vnímateľne a vierohodne prispievať k spoločnosti prostredníctvom našej viery, ktorá nám dáva silu, nádej a orientáciu“.

Regionálne a globálne výzvy

Generálna tajomníčka SLZ Anne Burghardt sa vo svojom prejave zamerala na kontextové výzvy, ktoré SLZ svojou prácou rieši. Pre SLZ a jeho členské cirkvi je kľúčové, aby vždy zvažovali otázku: „Ako môžeme byť poslami nádeje a zmierenia? Úlohou cirkví v spoločnosti nie je „byť nástrojom politiky, ale postaviť sa za ľudskú dôstojnosť a zmierenie“. Zmierenie však nemôže znamenať jednoducho vyzvať utláčaných, aby sa zmierili so svojimi utláčateľmi bez toho, aby sa od nich očakávalo, že budú „činiť pokánie“. „Bez spravodlivosti nemôže byť trvalý mier.“ „Ako kresťania by sme si zároveň mali pamätať, že je to Boh, kto prináša zmierenie, ale my sme účastníkmi tohto procesu.“ Mier, zmierenie a riešenie konfliktov budú v nadchádzajúcich rokoch prioritou programu SLZ.

Menšinové cirkvi

Počas panelovej diskusie sa účastníci stretnutia zamerali na situáciu cirkví žijúcich a vydávajúcich svedectvo v menšinových kontextoch. Moderátor tejto diskusie Michael Martin z Evanjelickej cirkvi v Bavorsku povedal, že menšie cirkvi sú povolané byť „soľou zeme“ svojím jedinečným spôsobom. Biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Rakúsku Michael Chalupka v tejto súvislosti použil slová „protestantské dobrodružstvo v neprotestantskom prostredí“. Takto opísal rakúsky teológ Wilhelm Dantine (1911 –1981) nasledovanie Krista v krajinách, kde sú protestanti menšinou. Chalupka tiež zdôraznil, že „diakonia je kazateľnicou spravodlivosti“. Kresťanské svedectvo tu nachádza svoje vyjadrenie v konkrétnom konaní.

Tohtoročné stretnutie bolo spojené aj s oslavami 75. výročia založenia nemeckého národného výboru Svetového luteránskeho zväzu.

Stretnutie vedúcich predstaviteľov cirkví západnej a strednej Európy bolo priestorom na výmenu skúseností v regióne vzhľadom na širší regionálny a globálny kontext.

Zdroj: LWF/A. Weyermüller
Foto: pixabay.com