19. júna 2021 sa uskutočnili voľby nového generálneho sekretára Svetového luteránskeho zväzu.

Prvý krát od vzniku SLZ bude zastávať túto funkciu farárka a prvý krát bol zvolený kandidát zo strednej a východnej Európy.

Novou generálnou sekretárkou sa stala 45 ročná evanjelická farárka Anne Burghardt z Estónskej evanjelickej luteránskej cirkvi.

Viacej sa dočítate: https://www.lutheranworld.org/news/lwf-elects-estonian-anne-burghardt-new-general-secretary

Zdroj: lutheranworld.org
Foto: lutheranworld.org, autor Erik Peinar