Najvyšší predstavitelia Svetového luteránskeho zväzu na Slovensku

Od piatka 19. októbra 2022 sa na Slovensku konalo stretnutie najvyšších predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu a vedúcich predstaviteľov evanjelických cirkví strednej a východnej Európy. Jedným z členov je aj Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku.

V Bratislave sa v dňoch 19. – 21. októbra uskutočnilo stretnutie zástupcov členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) pod názvom „Konzultácie Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu“. Na stretnutí sa zúčastnili najvyšší predstavitelia SLZ – prezident SLZ arcibiskup Filubus Musa, generálna tajomníčka Anne Burghardt, regionálneho tajomníka pre Európu Rev. Dr Ireneusz Lukas a 40 delegátov členských cirkví SLZ v strednej a východnej Európe.

Stretnutie zastrešovala Evanjelická cirkev a. v. na Slovensku ako jedna zo zakladajúcich cirkví SLZ. Nosnou témou stretnutia bola úloha cirkvi pri budovaní mieru a zmierenia v súvislosti z vojnou na Ukrajine.

Stretnutie sa končilo diskusiou členských cirkví. V nej jednotliví zástupcovia hovorili o svojich aktivitách a aktuálnych témach, ktorým sa venujú na miestnej a regionálnej úrovni. Rovnako sa venovali aj spolupráci a spoločným aktivitám v rámci SLZ.

SLZ vzniklo v roku 1947 s cieľom pomoci ľuďom po druhej svetovej vojne. Cirkvi v povojnovom období začali vnímať viacej svoje poslanie pri budovaní mieru a sprostredkovaní mierového procesu. Tento cieľ je o to aktuálnejší v dnešnej dobe, keď sa svet zmieta vo viacerých vojnových konfliktoch.

„Uvedomujeme si, že mier musí byť založený na spravodlivosti. Bez nej sa mier nikdy nemôže stať trvalým. Naša práca pri budovaní mieru je aktívna na rôznych úrovniach. Sme zapojení do dialógu na medzinárodnej úrovni, napríklad v spolupráci s OSN. Takisto podporujeme aktívne zapojenie našich členských cirkvi do zmierenia na regionálnej úrovni. Budovanie mieru je súčasťou všetkého čo robíme. Snažíme sa ľuďom pomáhať v ich náročných situáciách a zároveň im ukázať, ako môžu žiť spolu v jednom spoločenstve.“

Prezident SLZ arcibiskup Filubus Musa

 

Zdroj: ECAV s vami, PostojLWF
Foto: ECAV s vami