Prípravné stretnutie SLZ

Luteránska cirkev vo Veľkej Británii hostila v dňoch od 21. – 24. marca prípravné stretnutie Svetového luteránskeho zväzu.

Na Mansfieldskej vysokej škole v Oxforde sa konalo prvé prípravné zhromaždenie pred 13. valným zhromaždením Svetového luteránskeho zväzu (SLZ). Zišli sa na ňom delegáti z celej Európy, aby prediskutovali priority a zamysleli sa nad témou valného zhromaždenia: „Jedno telo, jeden duch, jedna nádej“. 13. valné zhromaždenie SLZ sa bude konať v roku 2023 v Poľsku.

Na stretnutí zastupovali Evanjelickú cirkev a. v. na Slovensku generálny biskup Mgr. Ivan Eľko, Patrícia Sára Šimková a doc. PhDr. Mgr. Miloš Klátik, PhD., generálny biskup v. v.

Svetový luteránsky zväz vznikol, ako mierový projektu po druhej svetovej vojne. Hlavnou myšlienkou projektu bolo spojenie cirkví v krajinách, ktoré predtým stáli na opačných stranách konfliktu. Generálna tajomníčka SLZ Anne Burghardtová vo svojom príhovore k delegátom vyzdvihla dôležitosť budovania priateľstva, spolupráce a vzájomné  stretávania sa. Uvažovala o úlohe SLZ v dnešnej dobe, ktorá priniesla konflikty spôsobujúce najhoršiu utečeneckú krízu od druhej svetovej vojny.

Zdroj: lutheranworld.org
Foto: archív Miloš Klátik