Vrcholia prípravy 13. stretnutia Svetového luteránskeho zväzu

V Poľskom Krakove vrcholia prípravy celosvetového 13. stretnutia delegátov všetkých členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu.

Raz za šesť až sedem rokov sa delegáti zo 149 členských cirkví Svetového luteránskeho zväzu (SLZ) stretávajú, aby zvolali zhromaždenie a stanovili víziu a priority. Je to stretnutia najvyššieho rozhodovacieho orgánu SLZ. Okrem toho, že sa určuje smerovanie, skúmajú sa aj problémy, ktorým čelia členské cirkvi, a spoločne sa poznávame pri oslave spoločenstva a kultúrnej rozmanitosti. Ako najvyšší orgán SLZ je zhromaždenie zodpovedné za ochranu ústavy, volí svojich najvyšších predstaviteľov, koná na základe správ, vyjadruje sa k otázkam týkajúcim sa života a svedectva členských cirkví a určuje celkové smerovanie pre nasledujúce obdobie.

Každé stretnutie je jedinečné. Je formované historickým okamihom, v ktorom sa odohráva, miestom jeho konania a ľuďmi, ktorí pomáhajú formovať jeho charakter, definujú jeho ciele a určujú jeho výsledky. Trináste zhromaždenie SLZ sa uskutoční v poľskom Krakove v septembri 2023. Hostiteľom bude Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Poľsku. Témou zhromaždenia je „Jedno telo, jeden duch, jedna nádej“.

Celkovo sa zúčastní približne 355 oficiálnych delegátov. Prítomní budú aj zástupcovia pridružených členov, ekumenickí hostia, oficiálni moderátori, poradcovia, ex offo účastníci, dobrovoľníci a zamestnanci. Táto týždňová príležitosť, ktorej budú predchádzať predzjazdy, bude nielen oslavovať spoločenstvo a jedinečné kontexty členských cirkví, ale bude vykonávať aj oficiálne funkcie zhromaždenia.

Zdroj: SLZ
Ilustračné foto: pixabay.com