Začalo 13. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu

Otváracími službami Božími sa dnes v Krakove začalo 13. valné zhromaždenie Svetového luteránskeho zväzu.

Témou tohtoročného zasadnutia je „Jedno telo, jeden duch, jedna nádej“. Na zasadnutí sa zúčastnujú aj viacerí zástupcovia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku.

Počas zasadnutia si SLZ urči svoje priority, víziu a smerovanie na ďalšie obdobie. Bude sa zaoberať problémami, s ktorými sa potýkajú členské cirkvi. Súčasťou je aj voľba nových členov rady SLZ.

Zasadnutie vyvrcholí 19. septembra záverečnými službami Božími a  inštaláciou nových členov rady SLZ.

Foto: archív Miloš Klátik