Nový prezident Svetového luteránskeho zväzu

Na poslednom 13. valnom zhromaždení Svetového luteránskeho zväzu (SLZ), ktorí sa uskutočnil od 13. do 19. septembra 2023 v poľskom Krakove, prebehli voľby nových členov rady SLZ a nového prezidenta SLZ. Do funkcie prezidenta bol zvolený biskup Evanjelickej luteránskej cirkvi v Dánsku Henrik Stubkjær.

Dánsky biskup Henrik Stubkjær bol zvolený za nového prezidenta Svetového luteránskeho zväzu, ktorý bude v nasledujúcich rokoch viesť globálne spoločenstvo cirkví. Teológ, ktorý je známy svojou diakonickou a ekumenickou prácou. Stubkjær v súčasnosti slúži ako hlava diecézy Viborg v Evanjelickej luteránskej cirkvi v Dánsku. Po sobotňajšom zvolení, delegátmi z celého sveta povedal, že práca SLZ pod jeho vedením bude aj naďalej stáť na štyroch pilieroch, na ktorých bola organizácia založená: „a to práca pre núdznych a utláčaných, spoločné iniciatívy v misii, spoločné úsilie v teológii a spoločná odpoveď na ekumenickú výzvu.

Nový prezident potvrdil:

„Mojou víziou pre SLZ je, že získame pridanú hodnotu tým, že budeme spolupracovať ako spoločenstvo, ktoré sa snaží uviesť kresťanskú vieru do praxe prostredníctvom humanitárnej a rozvojovej práce, obhajoby, spoločného svedectva a dialógu.“

Poznamenal, že „byť luteránom znamená byť kontextualizovaný“, povedal, že rozmanitosť, ktorú možno nájsť v rôznych kontextoch, je znakom toho, ako „Boh prostredníctvom svojho Syna Ježiša Krista vychováva nás ako členské cirkvi…, preto hlásajte evanjelium relevantným spôsobom.“ Preto dodal: „Budem to vnímať ako svoju zodpovednosť zabezpečiť rozmanitosť a že budú vypočuté všetky hlasy.“

Zároveň poznamenal, že „svet sa polarizuje“ a veľmi rýchlo sa mení. Citoval slová pápeža Františka: „Mali by ste si dávať pozor, že práve v časoch zmien má Duch Svätý najväčšiu príležitosť zmeniť naše myslenie. Stubkjær dodal, že slová pápeža sú „znamením nádeje“, že kresťanské cirkvi sú povolané byť „uprostred často beznádejného sveta“.

Diakonická, ekumenická angažovanosť

Pred svojím zvolením za biskupa v roku 2014 pôsobil Stubkjær takmer desať rokov ako generálny tajomník dánskej humanitárnej organizácie DanChurchAid (DCA). Od dvanásteho zhromaždenia SLZ v Namíbii je členom riadiacej rady SLZ, kde predsedá jej výboru World Service a je členom jej výkonného výboru. Stubkjær zastával vedúce úlohy v ACT Alliance. Je tiež predsedom organizácie, ktorá podporuje mužov bez domova v Dánsku, aby im pomohla prekonať závislosť od alkoholu alebo drog.

Popri svojej vášni pre diakonickú a humanitárnu prácu je Stubkjær známy svojou ekumenickou angažovanosťou a zameraním na teologické vzdelávanie. V rokoch 2016 až 2019 pôsobil ako predseda Národnej rady cirkví v Dánsku. V rámci diecézy Viborg podporil budovanie vzťahov s pravoslávnymi migrantmi z východnej Európy, ako aj so žiadateľmi o azyl a ľuďmi iného vierovyznania. Stubkjær bol formálne inštalovaný spolu s členmi novej rady počas záverečnej bohoslužby zhromaždenia v utorok 19. septembra 2023. Prvé zasadnutie novej rady pod jeho vedením sa uskutoční nasledujúci deň, 20. septembra.

Zdroj: LWF
Foto: Ⓒ LWF/Albin Hillert