Konferencia európskych cirkví

Pod heslom „Pod Božím požehnaním – formovanie budúcnosti“ sa v Estónskom hlavnom meste zasadalo Valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví 2023.

V Estónskom hlavnom meste Tallin sa od 14. do 20. júna 2023 konalo Valné zhromaždenie Konferencie európskych cirkví (CEC). Nosnou témou zasadnutia bolo heslo: „Pod Božím požehnaním – formovanie budúcnosti“. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 300 zástupcov európskych cirkví.

„Cirkvi sú povolané byť poslami nádeje, pokoja a zmierenia nielen pre členov cirkvi, ale aj pre širšiu spoločnosť. Časy, v ktorých sa stretávate, nie sú pre Európu najľahšie, na kontinente zúri vojna, polarizácia spôsobuje hlboké trhliny v spoločnosti a veľa ľudí hľadá orientáciu vo svojom živote,“
p
ovedala generálna tajomníčka Svetového Lutheránskeho zväzu (LWF) Rev. Dr. Anne Burghardtová

Práve dnes sme povolaní ohlasovať dobré posolstvo a zdieľať nádej. „Pod Božím požehnaním – formovanie budúcnosti“ je vyzýva cirkvám, aby sa aktívne podieľali na Božom celostnom poslaní a pomáhali tak formovať budúcnosť Európy, ale aj mimo nej. Výzva cirkvám, aby boli aktívne vo verejnom priestore, čo zahŕňa budovanie dôvery, spochybňovanie nespravodlivosti a posilňovanie ľudí v núdzi. 

Zdroj: LWF
Foto: Wikipedia / Diego Delso