Keby ste tak vedeli, keby ste len tušili…!!!

Nedávno ma zaujal článok, ktorý som si prečítal na oficiálnej stránke Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku: „Predstavitelia SLZ rokujú v Bratislave.“

Možno som už precitlivený na našu ECAV na Slovensku, ale po prečítaní tejto správy som si spomenul na výrok bývalého generálneho dozorcu Jána Brozmana, že „v ECAV je smrad a kopa hnoja“. Aj jeho pričinením sa tá kopa ešte zväčšila.

Keď si spomeniem na majetkové kauzy s doterajším zámerným neriešením, znehodnocovanie majetku cirkvi neodbornou správou, kauzy okolo budovy na Svoradovej, vykrádanie účtov v Reformate, netransparentné vedenie účtovníctva, znevažovanie bývalých predstaviteľov ECAV, zaznávanie úradu evanjelického farára nepoužívaním oblečenia pre duchovných pri cirkevných obradoch, podporovanie bývalého predstaviteľa ŠtB a zakrývanie jeho minulosti, vytvorenie fikcie teroristickej skupinky v ECAV, selektovanie na poslušných a neposlušných, likvidovanie cirkevných zborov po finančnej stránke až po klamstvá generálneho biskupa (nielen na synode), ktorý teraz na fotkách so širokým úsmevom víta predstaviteľov Svetového luteránskeho zväzu (SLZ)…A tak mi napadlo: Keby ste tak vedeli, keby ste len tušili, bratia a sestry, predstavitelia SLZ, čo sa v tejto našej malej Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku robí!!!

Na úvodných službách Božích v laviciach Malého evanjelického kostola ako klbko hadov sedí v spokojnosti terajšie vedenie. Biskup, ktorý klame, „znudená“ zástupkyňa generálneho dozorcu, ktorá nechce nechať v našej evanjelickej cirkvi kameň na kameni a popiera samostatnosť cirkevných zborov; vedľa nej v prvej lavici sedí náš „princ Krasoň z východu“ a v strede sedí „jeho eminencia mons. Július Filo“, známy to udavač a pôvodca všetkého zlého, čo sa dnes v cirkvi deje. A za ním, akoby nad všetkým dohliadal, sedí sekundant generálneho biskupa „Ján Bunčák Bratislavský“, poslušný psík rodu „Corgi“, známy zberateľ titulov a funkcií…

Toto je dnešná elita, výkvet našej cirkvi, ktorý ako stredoveká inkvizícia rozhoduje o nás všetkých. Keby mohli, rozsudky smrti by už mali viacerí dávno podpísané aj s ich pečaťou!

Prepáčte, ešte som zabudol. Predstavitelia SLZ sa zúčastnili na službách Božích a rokovali v Malom evanjelickom kostole, na mieste, kde sa len prednedávnom konalo stretnutie na podporu LGBTIQ+ komunity. Toto stretnutie vedenie našej cirkvi odignorovalo, nezúčastnilo sa na ňom, aby zaujalo stanovisko k tejto citlivej a vážnej problematike nielen v cirkvi, ale aj v spoločnosti. Hlavne, že nechávajú dvere k tejto otázke otvorené Prostredníkovi a Polckovej. Potom to vyzerá tak, akoby ich názor bol názorom nás evanjelikov, ktorých učenie je postavené práve na slove Božom. Čo s takými biskupmi, ktorí dopustia takéto excesy a pripúšťajú takúto diskusiu a prekrúcanie slova Božieho? Kaplán Pavlús odišiel z našej cirkvi pre svoje názory. Nech si teda aj Prostredník a s Polckovou prezentujú svoje názory v takej cirkvi, ktorá im to dovolí!

Čo k tomu dodať?

Neviem, kam sme sa to dostali, bratia a sestry. Terajšie vedenie našej evanjelickej cirkvi nás pretvára na svetský obraz súčasnej slovenskej vlády. Dostáva nás na pokraj toho, čím má byť pre nás všetkých ECAV nazývaná cirkvou, cirkvou Kristovou. Hodnoty, ktoré boli pre našich predkov výsadou, samozrejmosťou a prioritou, ktoré nás odlišovali od svetského života, dnes akoby neexistovali. Dnešné vedenie ECAV na takéto konanie nielenže nepoukazuje, ale ho aj podporuje. Ako som sa pred niekoľkými rokmi pri novoročnom prejave Ivana Eľka v prezidentskom paláci hanbil, že som evanjelik, tieto pocity mávam čoraz častejšie. A nielen ja. Podobné „tliachanie“ sa stáva v mnohých prípadoch štandardom, a to nielen dnešnej svetskej doby, ale aj tej našej cirkvi evanjelickej. A to je hanba!

Miloslav Kamenický

Foto: ECAV