Nevernosť

O žabe a myši.

Myš chcela prejsť cez vodu, ale nijako nemohla a preto poprosila žabu o radu a pomoc. Žaba bola veľká a povedala myši: Priviaž si nohu k mojej nohe a tak preplávame a teba prevediem. Len vošli do vody, žaba sa ponorila a chcela myš utopiť. Myš sa však začala brániť a hádzať sem a tam. V tom letel ponad jastrab, ktorý myš chytil. Spolu s ňou vytiahol aj žabu a zhltol obidve.

Poučenie: Dávaj si pozor s kým máš dočinenia. Vo svete je mnoho ľstivých a neverných ľudí. Ešte aj niektorí priatelia, keď majú príležitosť podviesť druhého, tak ho zradia. Ty však nekonaj nikdy takto ľstivo a neverne. Veď nakoniec nevernosť tiež natrafí na svojho pána, ako to vidíme pri žabe.

Mravoučné rozprávky Dr. Martina Luthera
Okrem známych teologických spisov a prác, kázní a piesní sa snažil Martin Luther ľudí vychovávať aj poučnými rozprávkami. Niektoré sám napísal alebo preložil a dopísal k nim záverečné poučenie.

Ilustračné foto: unsplash.com