Skúposť

O psovi vo vode

Pes s mäsom v papuli plával cez rieku. Keď videl vo vode tieň z mäsa, domnieval sa, že je to druhý kus mäsa, a dychtivo po ňom chňapol. Keď však otvoril papuľu, ten kus, ktorý držal v zuboch, mu vypadol a rieka ho odvliekla. A tak stratil oboje, aj mäso, aj tieň.

Poučenie:

Človek nech je spokojný s tým, čo mu Pán Boh dáva. Kto si máličko neváži, viac nedostane, a kto chce mať mnoho, ten nakoniec nemá nič. Mnohí utratili isté pre neisté.

Dr. Martin Luther

Ilustračné foto: pixabay.com