Čo všetko máme na mysli

 

Čo všetko máme na mysli.
Kto z nás si všetko premysli.
No v živote aj nezmysly.
Sú niečie tajné úmysly.

Preto sa dobre zamysli.
A svoje plány domysli.
Nikdy nepovedz: nemysli.
Veď tvoja myseľ to si ty.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: unsplash.com