Deti

Žehnaj Pane, deti naše
dnes, ale i v každom čase.

Požehnaj ich nebies Pane,
nech milujú, čo je stále.

Srdcia tvor im sväté, čisté,
mysle v Božom slove isté.

Nech žijú na potešenie,
Tebe, i nám, Bože stále.

Tvojim Duchom vedené,
nech sú večne spasené.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

ilustračné foto: pixabay.com