Tí, čo žijú bez Kristovej lásky

Tí, čo žijú bez Kristovej lásky,
osočujú iných, tvrdiac o nich svetu celému:
Nemajú, nemajú lásky.

Čo povedať čiernym havranom,
čo mýlia si úmyselne noc s ránom,
že ochotne zamenili Boha lásky
za svoje pozemské krásky
a bohapusto prosto klamú
a na iných hádžu hanu.

Čo Ducha pravdy zahnali už v diale
a žijú zo lži, čo do očí im klame.
No napriek klamom špinavého piesku,
čo štípe v očiach ich vždy pri každom poklesku,
napriek tomu žijú v ilúziách pekla.
Čo ako had svoju kožu zvlieka
vždy, keď nastane zmeny čas.

Kto nemá lásky teda?
Tí, ktorí vaše zloby vidia?
Nie ste to vy, ktorým lož sa pravdou stala
len preto, aby oklamala
tých, čo v pravde žiť chcú stále
a neriešiť vaše triantrále?

Že s životom ste sa nezmierili,
a preto vystrájať musíte iným ľuďom krivdy,
čo ponoria ich v nepriazeň ľudskú,
aby ste vy mohli žať svoju slávu mrzkú,
založenú na klamaní sveta,
a popritom získať, čo sa dá pre seba.

Nikdy nepovedať pravdu, a už tobôž celú,
veď stratili by ste svoju obľúbenosť bájnu.
Veď koľko práce vám to dalo,
aby ste kresťana prevrátili v služobníka zlého,
tvrdiac mu pritom sväto-sväte,
že správne sa rozhodol v živote.

Že takto sa za pravdu bojuje,
keď iných vašimi radami smelo ukrižuje.

Z Kristovej lásky
nerobia si títo havrany vrásky.
Vyškolení v chamtivosti ochotní
sú zlomiť kosti
bez ostýchavosti,  
každému, kto stojí im v ceste úspešnosti.

Aby koniec pravde nastal
a ich cieľ tak správne pristal
k ich veľkej blaženosti
a vymodelovanej zbožnosti
do prístavu nekajúcej hriešnosti.

Len ten Kristus, ten im prekážkou sa stáva.
On je Ten, na ktorého sa odvoláva
duša, ktorú oni ničia stále.

No oni všetkých presviedčajú hrave,
že vraj je to k Božej večnej sláve,
aby stáli s nimi všetci do jedného šíku,
bojujúc o pravdu v tom správnom duchu.

Ten Kristus, On im len prekáža.
Lebo u Neho niet zlého kamarátstva,
ktoré by slovo Božie tupilo
a pravdu v zlú moc premenilo
len pre ich väčšiu lásku ku svetu,

opúšťajúc nimi stále zábezpeku,
čo Boh poslal k spáse svetu.
No láska Kristova nežije z hriechu.
Nerobí ani neplechu
v živote iného pre zábavu skazeného.

Bezbožnému, ktorý Bohu sa smeje,
tým, že marí ľuďom nádeje,
tomu sa raz všetko zráta.
Znásobí to Pán náš sám,
všetkým, čo o láske len zbožne peli,
ale Boha lásky klamstvami popreli.

Pamätaj každý: Kristovou láskou miluje
ten, kto ju nepotupuje.

Mgr. Ľubomíra Mervartová
evanjelická a. v. farárka

Triantrále – hlúposti, pochabosti, výmysly

Ilustračné foto: pixabay.com